GIS for biological applications

2023/24 probíhá prezenční výuka v úterý 12:20 – 14:50 

Předmět učíme v QGIS, zpravidla dle aktuální stabilní verze. Autorem materiálů pro QGIS je Matěj Man a Josef Brůna. Zpravidla přednáší Jan Wild

Texty jsou průběžně upravovány pro verzi QGIS 3.28.11 LTRJiž neupravovanou verzi pro ArcGIS10 naleznete zde. Aktualitu daného dokumentu poznáte podle názvu souboru. 
Materiály můžete využívat v souladu s licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported – tj. můžete je tisknout, kopírovat a upravovat, ale jen pro nekomerční účely a za podmínky, že uvedete jejich zdroj a autory. Pokud máte jakékoli připomínky ke cvičením a materiálům, popřípadě máte návrhy na zlepšení, napište email na: josef.bruna+gis@gmail.com
 
Program se bude postupně vyvíjet podle postupu skupiny.
 

Instalace software

3. 10. a 10.10 Úvod do QGIS
Návod na cvičení QGIS
Data_cv_1 – zaheslované, heslo sdělí vyučující
Úkol: Vytvořte mapu potenciální vegetace náhodné části ČR se všemi náležitostmi (název, severka, měřítko). Zvolte vhodné barvy, aby byla mapa na první pohled čitelná. Data úkol 1  |  Jak by to mělo vypadat | Nápověda pro QGIS

17. 10. Projekce a import dat
Návod na cvičení QGIS
Data_cv_2– zaheslované, heslo sdělí vyučující
The True Size – pomůcka na zobrazení skutečné velikosti států
 Úkol: Vytvořte mapu ČR ve 4 různých projekcích včetně pojmenování. Data pro úkol (hranice ČR) jsou v Data_cv_2

24. 10. Georeference
Návod na cvičení QGIS
Data_cv_3 data tvoří jediný soubor, *.jpg obrázek naskenované mapy. Bez hesla. 
Úkol: Georeferencujte nějakou vaši mapu – oskenovanou nebo vyfocenou podle vhodného podkladu. 

31. 10. Vektorizace
Návod na cvičení QGIS
Data_cv_4 + potřebujete georeferencovanou mapu z minulého cvičení. Možno taky stáhnout zde
Úkol: Vektorizujte alespoň částečně vaši rektifikovanou mapku z minulého úkolu. 

7. 11. Vektorová analýza I.
Návod na cvičení QGIS
Data_cv_5  – vrstva geologie je rozbitá, je možné ji opravit nástrojem Fix Geometry
Není úkol. 

14. 11. Vektorová analýza II.
Dokončení cv5
Není úkol

21.11. Digitální modely terénu
Návod na cvičení QGIS
Data_cv_7 Interpolace DEM z bodů a výpočty topologických parametrů.
Není úkol

28.11. R jako GIS
Skript na cvičení R_SKRIPT
Úkol: Vyřešte GIS úkol v R s použitím vlastních dat. Minimální skript bude načítat SHP data a vizualizovat je. 

5.12. Rastrová analýza
Návod na cvičení QGIS
Data_cv_8 Raster calculator a práce se zdroji dat.
Není úkol.

12.12. Rastrová analýza – dokončení
Zdroje dat
Pro práci s terénními GPS Garmin doporučujeme software DNR GPS (nutno prokázat, že nejste robot)
Úkol: Sežeňte 4 zajímavé zdroje (SHP, WMS, WFS, apod.) a zadejte do tabulky sem Pokud už daný zdroj zadal někdo před vámi, budete muset najít jiný. 
Kontrola úkolů (pro zápočty), otázky, problémy, individuální zkoušení DPZ zdrojů a aplikací
před vámi, budete muset najít jiný. 

06.02. 2024 Zkouška III. termín