Josef Brůna

E-mail: josef.bruna(at)ibot.cas.cz   
Phone: +420 271 015 207

PhD defended in 2018, thesis: Use of remote sensing for monitoring long term dynamics of vegetation on a landscape scale

Josef Brůna's bibliography  Josef Brůna ResearcherID: A-6601-2010  ORCID ID 0000-0002-4839-4593 Scopus ID: 55798202400

Interests:
Modelling of landscape change and development of forests and vegetation monitoring based on Sattelite, Aerial and UAV data.

Projects

 • 2019-06 – 2021-05 Innovative microclimate measurement as a tool for forest management in NP Bohemian Forest principal investigator Josef Brůna – TAČR ZETA TJ02000281.
 • 2019-2023 Macroecology of Plant Invasions: Global Synthesis across Habitats (SynHab). Principal investigator Petr Pyšek. GAČREXPRO 19-28807X.
 • 2018-2021 UAS approach for monitoring of plant invasions over different spatial and temporal scales. Principal investigator Jana Müllerová MŠMT LTC18007.
 • 2018-2020 EFI Network FORest MAnagement Scenarios for Adaptation and Mitigation (FORMOSAM) Principal investigator Christopher Reyer.
 • 2018-05 – 2019-11 Microclimate characteristics of natural forest stages influenced by disturbances and management (contractual research for NP Šumava).
 • 2017 – 2021 MC Substitute of COST: CA16219 Harmonization of UAS techniques for agricultural and natural ecosystems monitoring (HARMONIOUS) Principal investigator: Salvatore Manfreda. 
 • 2017 – 2019 Trans-boundary mapping of forest ecosystems – Interreg Trans-boundary cooperation – Czech Republic – Free State of Bavaria, Germany, Interreg project no 99. Principal investigator since 2018.
 • 2017 – 2019 Forest microclimate – neglected link between plant diversity and climate change. Principal investigator: Jan Wild. GAČR GA17-13998S.
 • 2015 – 2017 Modelling of large scale multi-agents disturbances in mountain spruce forests. Principal investigator Jan Wild, MŠMT LD15158.
 • 2014- 2018 MC Substitute of COST: FP 1304 Towards robust projections of European forests under climate change (PROFOUND).
 • 2014 – 2017 Detection and monitoring of invasive species using unmanned aircraft. Principal investigator Jana Müllerová, TAČR TA04020455. web
 • 2014 – 2018 Participation on Excellence project: Plant diversity analysis and synthesis center (PLADIAS), principal investigator Milan Chytrý. GAČR GB14-36079G.
 • 2012 – 2014 Coinvestigator Wild ungulates and their influence on vegetation in abandoned landscape, principal investigator Eva Horčičková, GAUK (Projekt 630112).
 • 2010 – 2012 Use of high resolution remote sensing data for modeling of tree dispersal, principal investigator Josef Brůna, GAUK (Project 20310).
 • 2010 – 2014 The role of disturbances in dynamics of temperate mountain spruce-dominated forests – a landscape simulation model of the Šumava Mts., principal investigator T. Herben, GAČR (Project 504/10/0843).
 • 2009 – 2010 participation on project Natural dynamics of the mountain spruce forest after large disturbance: spatial explicit individual-based model, principal investigator J. Wild. MŽP (Project SP/2D2/111/08).
 • 2006 – 2008 participation on project Dynamics of spreading of woody species in central European landscape, principal investigator T. Herben. GAČR (Project 526/06/0818).

 

Publications:

Popularization:

 • Svobodová, Brůna (2019) Pustý ostrov – ráj i past pro morské želvy – ArcRevue 1-2/2019 PDF 
 • Stella, Brůna, Suske, Kuthan (2018) Cyklistika v Praze jako základ kurzu GIS. ArcRevue 1/2018 PDF
 • Brůna, J., Čada, V., Svoboda, M., Wild, J. (2016) Historické lesnické mapy odhalují informace o narušení lesů působením vichřice a lýkožrouta smrkového v 19. století. in Hubený, P., Čížková, P. Šumavské lesy pod lupou. Správa NP Šumava 2016, ISBN 978-80-87257-31-9, 129 stran. pp 21-23.
 • Brůna, J., Stella, D., Klimeš, A., Man, M., Kahounová, M., Wild, J. Kolik je na Šumavě  nosálů? ArcRevue 2/2016 PDF
 • Brůna, J. ,Vojta, J. Doupovské hory: návrat k přírodě. Přírodovědci 2/2016.
 • Čada, V., Brůna, J., Svoboda, M., Wild, J. Dynamika horských smrčin na Šumavě. Živa 5/2013.
 • Čada, Svoboda, Janda, Rejzek, Bače, Wild, Brůna(2013) Původ a historie narušení horských smrčin Šumavy – předběžné výsledky. Sborník z konference Lesník 21. století. 9 stran.
 • Vojta J.,Brůna J., Kubát M., Drhovská L.(2012) Případová studie: Doupovské hory – biodiverzita vs. velkoplošná sukcese. In: Machar I., Drobilová L. a kolektiv Ochrana přírody a krajiny v České republice Vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení, část Případové studie. Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc.
 • Brůna, J. (2012) Use of high resolution remote sensing data for modelling of tree dispersal. in Modelling Forest Ecosystems – Concepts, Data and Application Proceedings of the COST FP0603 Spring School, May 9th – 13th, 2011, Kaprun, Austria. Eds: Pötzelsberger, Mäkelä, Hasenauer, Mohren, Palahí, Tomé. Universität f. Bodenkultur, Wien. ISBN 978-3-900962-98-2.
 • Červenka, J., Wild, J., Svoboda, M., Kopecký, M., Macek, M., Brůna, J., Zenáhlíková, J. The state of the natural regeneration in Bavarian Forest National Park, 10 years after the total death parent stands. 2011. ISBN: 978-80-213-2086-1; Počet stran: 279 str. ; Vydavatel: ČZU v Praze; COYOUS 2011.
 • Zajíčková, L., Brůna, J., Vojta, J., Kopecký, M., Klagová, Z. (2011) Od zemědělské krajiny k novodobým pralesům. Živa 4/2011
 • Brůna, J. (2010) Modelování změn krajinného pokryvu v opuštěné krajině s využitím série leteckých snímků. Sborník z konference SGP 2010. Arcadata, Praha ISBN 978–80–904450–3–1, 80-87.
 • Brůna (2009) PEMZOK – Prostorově explicitní model zarůstání opuštěné krajiny (software) 1.0.1.5 http://sites.google.com/site/pemzok/home

Conferences:

Presented

Geologisk symposium (2008) Aarhus, Dánsko
IGU-LUCC Conference (2010) „land use and land cover changes in a globalised world“, Praha
Student GIS Projekt (2010), Kozel
New approaches in land cover/use change research (2010), Praha
Frontiers in Hitorical Ecology (2011) Zürich, Switzerland
Spatial Ecology & Conservation (2011) Birmingham, Great Britain
EARSeL-Temporal Analysis of Satellite Images (2012) Mykonos, Greece
ECCB – European Congress of Conservation biology (2012) Glasgow, Scotland, UK
21st Conference GIS ESRI in ČR (2012) Praha
Natural Disturbance Conference (2013) Neuschönau, Germany
56 th IAVS conference (2013) Tartu, Estonia
GEOBIA (2014) Thessaloniki, Greece
FORDISMAN(2014) Tartu, Estonia
23rd Conference GIS ESRI in ČR (2014) Praha
Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství (2015), Brno
24th Conference GIS ESRI in CR (2015) Praha
Living Planet Symposium (2016) Praha
GEOBIA (2016) Enschede, Netherlands
25th Conference GIS ESRI in ČR (2016) Praha
EMAPI 14 (2017) Lisbon, Portugal
26th Conference GIS ESRI in ČR (2017) Praha
NNEXT – Non-native trees for european forests (2018) Vienna
27th Conference GIS ESRI in ČR (2018) Praha
Living Planet symposium (2019) Miláno, Itálie
EMAPI 15 (2019) Praha

Attended

Výroční konference CZ-IALE 2009 “GEO BIO DIVERZITA: integrující perspektivy” (2009) Praha
17. konference GIS ESRI v ČR (2008) Praha
Geomatika v Projektech (2010), Kozel
Trimble GIS Express (2010), Praha
Nová podrobná data z optických i radarových družic (2010), Praha
Praktické využití GIS v lesnictví a zemědělství (2010), Křtiny
WSES – World student environmental summit (2011) Karlskrona, Sweden
Trimble GIS Express (2011), Praha
20. konference GIS ESRI v ČR (2011) Praha
WSES – World Student Environmental Summit (2012) Lausanne, Switzerland
Trimble GIS Express (2012) Praha
Historická geografie v digitálním světě (2013) Praha
Probing Vegetation Conference (2013) Antwerpen, Belgium
22. konference GIS ESRI v ČR (2013) Praha
WSES – World Student Environmental Summit (2013) Lüneburg, Germany
Trimble GIS Express (2014) Praha
European Space Solutions (2014) Praha
Trimble GIS Express (2015) Praha
Advancing horizons for land cover services entering the big data era (2016) Praha

Oponentures of theses

BP – Jiří Tichý (2010) Vyhodnocení přirozeného zmlazení smrku ztepilého (Picea abies L.) na gradientu prostředí pískovcového skalního města (NP České Švýcarsko). Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů.
BP – Daniela Hojcsková (2010) Mapování povodí Litavky s využitím GIS. ÚŽP
BP – Alena Vávrová (2010) Historický rozvoj spontánní vegetace na výsypkách v okolí Sokolova. ÚŽP
BP – Zuzana Klagová (2010) Princípy výmeny dominánt v pionýrských lesoch. Botanika PřF
BP – Vojtěch Stráník (2011) Mapování toků biomasy ve vybraném regionu s využitím GIS. ÚŽP
DP – Jan Purkyt (2012) Analýza a hodnocení dynamiky vývoje lesa na Mostecku. FŽP ČZU
BP – Pavel Wiesner (2012) Vliv křovin na uchycování dřevin v pastevní krajině. Katedra botaniky PřF UK
DP – Václava Maťašovská (2013) Prediktivní modelování výskytu rostlinných druhů rodu křídlatka (Reynoutria) na Šluknovsku na základě stanovištních nároků FŽP ČZU
DP – Jan Vodička (2015) Model šíření spontánní vegetace na nerekultivovaných částech velké podkrušnohorské výsypky ÚŽP, PřF UK.
BP Ondřej Mevald (2016) Dynamika produktivity bylinného patra v teplomilné doubravě v přírodní rezervaci Na Voskopě (Český kras) v závislosti na intenzitě slunečního záření. FLD ČZU
BP Kateřina Fialová (2017) 2x ÚŽP
BP Jana Hernová (2017) ÚŽP
BP Dominika Houdová (2018) ÚŽP

Personal website: josefbruna.eu

Supported environmental causesmorskezelvy.cz