GIS for biological applications – lectures

Přednášky

Pro přehlednost připojujeme orientační obsah přednášek a jejich návaznost na cvičení (ne vždy je to dokonalé, je to spíš pro přehled). Ne každá přednáška se stihne za jeden týden, stejně jako cvičení.
Sylabus přednášky s prezentacemi (update vždy nejpozději v pondělí před každou přednáškou).
 
 Datum  Číslo Přednáška Návazné cvičení (může se změnit)  Prezentace ke stažení
 3.10. 1 Co je to GIS, co to umí a co budete umět Vy (JW, MM, JB) 1 Úvod do QGIS GIS01_verze_2023
10.10.   teoretická část není, soustředíme se na ovládání QGIS    
 17.10. 2 Zobrazování zemského povrchu (JB) 2 Projekce GIS02_verze_2023

 24.10. 3 Datové modely – rastr (MM) 3 Georeferencování GIS03 verze_2023
 31.10. 4 Datové modely – vektor (JB) 4 Vektorizace GIS04 verze 2023
 7.11.  5 Analýza vektorových dat (overlay & buffer) (MM) 5 Vektorová analýza 1 GIS05 verze 2022
 14.11. a 21.11. 6 Interpolace a úvod do analýzy DEM (MM) 7 DEM / Rastrová analýza

GIS06 verze 2021
(software EZ Kriging)
GIS07_verze_2022

 28.11. 7 Mapy a online mapy (JB) 6 R jako GIS

GIS_08_Mapy_2023

 5.12. 8 Analýza rastrových dat (JW) 8 Rastrová analýza I.

GIS09 verze_2023

 12.12. 9 Zdroje dat 1 – GPS (JB, MM) 9 -Zdroje dat – mapy, práce s GPS GIS_10_GPS_2023
Externí interaktivní stránka o GPS
 19.12. 10 Zdroje dat 2 – DPZ (JB) 10 – Zdroje dat DPZ GIS_11_DPZ_2023
11.1.2024 10:00   Zkouška – první termín podklady heslo sdělíme na místě hlaste se v sis
23.1.2024 16:00   Zkouška – druhý termín nic hlaste se v sis
6.2.2024 10:00   Zkouška – třetí termín nic hlaste se v sis

Jednotlivá témata nepředstavují náplň jedné přednášky; rozsah přednášek bude upravován dle aktuálního průběhu.

Cvičení

Literatura:

Základy GIS

 • Tuček J.(1998): Geografické informační systémy. Principy a praxe- Computer Press, Praha, p. 424
 • Burrough P.A. et McDonnell R.A. (1998): Principles of Geographical Information Systems.- Oxford University Press, Oxford, p.333
 • Online učebnice z Ostravské univerzity: https://tvorbamap.osu.cz/ 

Základy DPZ

 • Lillesand T.M. et Kiefer R.W. (1999): Remote Sensing and image interpretation. JohnWiley&Sons, New York, p. 724
 • Pavelka K. (1999): Zpracování obrazových záznamů DPZ.- FSV ČVUT, Praha p. 137

Další zdroje

 • Podcasty Dataři: https://plus.rozhlas.cz/datari-7576385 
 • Kolář j., Halounová L. et Pavelka K. (1997): Dálkový průzkum země 10.- FSV ČVUT, Praha
 • Buchar P. et Hojovec V. (1999): Matematická kartografie 10. FSV ČVUT, Praha, p. 209
 • Veverka B. (1997): Topografická a matematická kartografie- FSV ČVUT, Praha, p. 203
 • Ročenka Geoinfo nyní vycházející jako příloha Computer and Design v nakladatelství Computer Press (dříve několik ročníků jako samostatný časopis mapující dění GIS u nás; obsahoval tematicky zajímavé a obsahově bohaté přílohy např. o GPS, kartografii apod.)
 • Miklín J., Dušek R., Krtička L., Kaláb O. (2018) Tvorba map. Ostrava: Ostravská univerzita. ISBN 978 80 7599 017 4, 302 stran https://tvorbamap.osu.cz

Monotematická čísla botanických časopisů věnovaná GISu

 • Aquatic Botany (58), 3-4, 1997
 • Journal of Vegetation Science 5, 1994

Nástroje

 • Program pro konverzi souřadnic z WGS84 do S-JTSK dokrovi.exe
 • Program pro výuku krigingu vytvořený na univerzitě Wageningen – E{Z}Kriging