GIS for biological applications

v zimním semestru 2020/2021 tento předmět probíhal online. Podmínky v roce 2021/22 upravíme dle aktuálních pravidel

Hlavním autorem učebních materiálů pro ArcMap je Tereza Chýlová, místy je upravil Martin Kopecký a upgrady a změny od verze 9.2 řešil Josef Brůna. Prosím, před prací si přečtěte následující Info od Terezy. Autorem materiálů pro QGIS je Matěj Man. 

Texty jsou průběžně upravovány pro verzi QGIS 3.20 a nový zkrácený formát cvičení. Již neupravovanou verzi pro ArcGIS 9.2 si můžete stáhnout v jednom dokumentu nebo v archivu zip. Stejně tak verzi pro ArcGIS10. Aktualitu daného dokumentu poznáte podle názvu souboru. 
Materiály můžete využívat v souladu s licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported – tj. můžete je tisknout, kopírovat a upravovat, ale jen pro nekomerční účely a za podmínky, že uvedete jejich zdroj a autory. Pokud máte jakékoli připomínky ke cvičením a materiálům, popřípadě máte návrhy na zlepšení, napište email na: josef.bruna+gis@gmail.com 
 
Cvičení Datum  Učební materiály

Data
nestahujte, pokud neznáte heslo 🙂 

Poznámky  Zadání úkolu
Instalace software      

https://www.qgis.org/en/site/forusers/download.html https://cran.r-project.org/ https://rstudio.com/products/rstudio/download/

Instalace QGIS video youtube. Instalujte verzi 3.16 nebo 3.20 
Instalace R + Rstudio video youtube. Instalujte verzi R 4.0.2
Úvod do
QGIS
4.10.2021 QGIS

ArcMap10.3

Data_cv_1

bonusový odkaz

http://geoportal.cuzk.cz/WMS
ZM10_PUB/WMService.aspx

http://geoportal.cuzk.cz/WMS_
ORTOFOTO_PUB/WMService.aspx

Vytvořte mapu potenciální vegetace náhodné části ČR
se všemi náležitostmi (název, legenda?, severka, měřítko).
Zvolte vhodné barvy, aby byla mapa na první pohled čitelná.
Data_ukol1
Orientační vzhled
Nápověda pro QGIS

 

Projekce a
import dat
11.10.2021 QGIS

ArcMap10.3

Data_cv_2

bonusový odkaz  

Vytvořte mapu ČR ve 4 různých projekcích včetně pojmenování.
Georeference
18.10.2021
 
QGIS

ArcMap10.3


Data_cv_3

data tvoří jediný soubor, *.jpg obrázek naskenované mapy. Bez hesla. 

Georeferencujte nějakou vaši mapu – oskenovanou nebo
vyfocenou podle vhodného podkladu.
Tipy Pro přidání podkladových map.
Vektorizace
25.10.2021
 
QGIS

ArcMap10.3
 Data_cv_4

+ potřebujete georeferencovanou mapu zdocs.google.com/viewer minulého cvičení

Vektorizujte alespoň částečně vaši rektifikovanou
mapku z minulého úkolu. 
Vektorová
analýza 1
1.11.2021 QGIS

ArcMap10.3

Data_cv_5

Vrstva geologie je rozbitá, je možné ji opravit nástrojem Fix Geometry

 
Vektorová 
analýza 1 + 
R jako GIS 
8.11.2021 R_SKRIPT Data_cv_6

učební materiál zde: 

GISařina v Rku

Vyřešte GIS úkol v R s použitím vlastních dat. 
Minimální skript bude načítat shp data a vizualizovat je. 
Digitální
modely
terénu
15.11.2021 QGIS

ArcMap10.3
Data_cv_7

Interpolace DEM z bodů a výpočty topologických parametrů.

 
Rastrová
analýza
22.11.2021  


QGIS

ArcMap10.3
Data_cv_8

Raster calculator a práce se zdroji dat

 
Rastrová analýza dokončení 29.11.2021

         
Zdroje dat 

6.12.2021 Práce s GPS

Zdroje dat mapy
Dle materiálů
OSM_priklad

GIS aplikace pro mobil

zadání úkolů , které zpracujete během cvičení + DÚ 
DNR GPS (nutno prokázat, že nejste robot)

Sežeňte 4 zajímavé zdroje (SHP, WMS, WFS, apod.) a zadejte sem: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RmXPKYUcMMDRolk-xMdOYWkDYjYf8vljMsOw7JLGIqs/edit?usp=sharing Pokud už daný zdroj zadal někdo před vámi, budete muset najít jiný
DPZ a GPS 13.12.2021 Zdroje dat DPZ

 

kontrola úkolů (pro zápočty), otázky, problémy
individuální zkoušení DPZ zdrojů a aplikací

 
Zkouška Předtermín ? 20.12.2021 loňské zadání data

Tady vytvořte složku se svým jménem a nahrajte výsledek. 

Přijďte všichni, vypisování dalších termínů je 
náročné (i když jsme je vypsali, neradi 
připravujeme další podklady zbytečně)
Zkouška termín I.  ??.1.2022 Zadání bude zde Data zde   Přijďte všichni, vypisování dalších termínů je 
náročné (i když jsme je vypsali, neradi 
připravujeme další podklady zbytečně)
 Zkouška termín II.   ??        
 Zkouška termín III.  ??        
Pokud potřebujete ArcGIS i na vlastním počítači, můžete využít fakultní roční licenci pro studenty. Pro její získání napište na email: josef.bruna+gis@gmail.com
Po obdržení kódu postupujte podle návodu: http://esri.uconn.edu/software/arcgis-student/download/