GIS for biological applications

2021/22  probíhá prezenční výuka gisproba gis pro ba gisproba gis pro ba gisproba gis pro ba 

Předmět učíme v QGIS, zpravidla dle aktuální stabilní verze. Autorem materiálů pro QGIS je Matěj Man a Josef Brůna. Zpravidla přednáší Jan Wild

Texty jsou průběžně upravovány pro verzi QGIS 3.20 a nový zkrácený formát cvičení. Již neupravovanou verzi pro ArcGIS 9.2 si můžete stáhnout v jednom dokumentu nebo v archivu zip. Stejně tak verzi pro ArcGIS10. Aktualitu daného dokumentu poznáte podle názvu souboru. 
Materiály můžete využívat v souladu s licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported – tj. můžete je tisknout, kopírovat a upravovat, ale jen pro nekomerční účely a za podmínky, že uvedete jejich zdroj a autory. Pokud máte jakékoli připomínky ke cvičením a materiálům, popřípadě máte návrhy na zlepšení, napište email na: josef.bruna+gis@gmail.com 
 
 

Instalace software

4. 10. 2021 Úvod do QGIS
Návod na cvičení QGIS
Data_cv_1 – zaheslované, heslo sdělí vyučující
Úkol: Vytvořte mapu potenciální vegetace náhodné části ČR se všemi náležitostmi (název, severka, měřítko). Zvolte vhodné barvy, aby byla mapa na první pohled čitelná. Data úkol 1  |  Jak by to mělo vypadat | Nápověda pro QGIS

11. 10. 2021 Projekce a import dat
Návod na cvičení QGIS
Data_cv_2– zaheslované, heslo sdělí vyučující
 Úkol: Vytvořte mapu ČR ve 4 různých projekcích včetně pojmenování. Data pro úkol (hranice ČR) jsou v Data_cv_2

18. 10. 2021 Georeference
Návod na cvičení QGIS
Data_cv_3 data tvoří jediný soubor, *.jpg obrázek naskenované mapy. Bez hesla. 
Úkol: Georeferencujte nějakou vaši mapu – oskenovanou nebo vyfocenou podle vhodného podkladu. 

25. 10. 2021 Vektorizace
Návod na cvičení QGIS
Data_cv_4 + potřebujete georeferencovanou mapu z minulého cvičení. Možno taky stáhnout zde
Úkol: Vektorizujte alespoň částečně vaši rektifikovanou mapku z minulého úkolu. 

1. 11. 2021 Vektorová analýza I.
Návod na cvičení QGIS
Data_cv_5  – vrstva geologie je rozbitá, je možné ji opravit nástrojem Fix Geometry
Není úkol. 

8. 11. 2021 Vektorová analýza II.
Skript na cvičení R_SKRIPT
Úkol: Vyřešte GIS úkol v R s použitím vlastních dat. Minimální skript bude načítat shp data a vizualizovat je. 

15.11 Digitální modely terénu
Návod na cvičení QGIS
Data_cv_7 Interpolace DEM z bodů a výpočty topologických parametrů.
Není úkol.
22.11 Rastrová analýza I.
Návod na cvičení QGIS
Data_cv_8 Raster calculator a práce se zdroji dat.
Není úkol.

29.11 Rastrová analýza I. dokončení

6.12 Zdroje dat
data Open Street Maps (příklad Jihlavsko)
Odkaz na stažení software DNR GPS (nutno prokázat, že nejste robot)
Úkol: Sežeňte 4 zajímavé zdroje (SHP, WMS, WFS, apod.) a zadejte do tabulky sem Pokud už daný zdroj zadal někdo před vámi, budete muset najít jiný. 

13.12 DPZ a GPS
Kontrola úkolů (pro zápočty), otázky, problémy, individuální zkoušení DPZ zdrojů a aplikací
před vámi, budete muset najít jiný. 

20.12 Lekce nebude.

3.1 Zkouška předtermín. Zapište se prosím v SIS.