GIS for biological applications – lectures

Přednášky

Pro přehlednost připojujeme orientační obsah přednášek a jejich návaznost na cvičení (ne vždy je to dokonalé, je to spíš pro přehled). Ne každá přednáška se stihne za jeden týden, stejně jako cvičení.
Sylabus přednášky s prezentacemi (update vždy nejpozději v pondělí před každou přednáškou).
 
 Datum  Číslo Přednáška Návazné cvičení (může se změnit)  Prezentace ke stažení
 4.10. 1 Co je to GIS, co to umí a co budete umět Vy (JB, JW) 1 Úvod do ArcGISu GIS01_verze_2021
 11.10. 2 Zobrazování zemského povrchu (JW) 2 Projekce GIS02_verze_2021

 18.10. 3 Datové modely – rastr (JW) 3 Georeferencování GIS03 verze_2021
 25.11. 4 Datové modely – vektor (MM) 4 Vektorizace GIS04 verze 2020
 1.11. 5 Analýza vektorových dat (overlay & buffer) (JW) 5 Vektorová analýza 1 GIS05 verze 2021
 8.11. a 15.11. 6 Interpolace a úvod do analýzy DEM (MM) 6 R jako GIS

GIS06 verze 2021
(software EZ Kriging)
GIS07_verze_2021

 22.11. 7 Analýza rastrových dat (JW) 7 DEM / Rastrová analýza GIS08 verze_2021
 29.11. 8 Mapy a online mapy (JB) 8 Zdroje dat –  online mapy GIS_09_Mapy_2021
 6.12. 9 Zdroje dat 1 – GPS(JB, MM) 9 -Zdroje dat mapy, práce s GPS GIS_10_GPS_2021
Externí interaktivní stránka o GPS
 13.12. 10 Zdroje dat 2 – DPZ (JB) 9 – Zdroje dat DPZ GIS_11_DPZ_2021
20.12.   rezerva    
zápočtový týden     Zápočet  – prodloužený  

Jednotlivá témata nepředstavují náplň jedné přednášky; rozsah přednášek bude upravován dle aktuálního průběhu.

Cvičení

Literatura:

Základy GIS

 • Tuček J.(1998): Geografické informační systémy. Principy a praxe.- Computer Press, Praha, p. 424
 • Burrough P.A. et McDonnell R.A. (1998): Principles of Geographical Information Systems.- Oxfor University Press, Oxford, p.333
 • Online učebnice z Ostravské univerzity: https://tvorbamap.osu.cz/ 

Základy DPZ

 • Lillesand T.M. et Kiefer R.W. (1999): Remote Sensing and image interpretation. JohnWiley&Sons, New York, p. 724
 • Pavelka K. (1999): Zpracování obrazových záznamů DPZ.- Fsv ČVUT, Praha p. 137

Další zdroje

 • Podcasty Dataři: https://plus.rozhlas.cz/datari-7576385 
 • Kolář j., Halounová L. et Pavelka K. (1997): Dálkový průzkum země 10.- Fsv ČVUT, Praha
 • Buchar P. et Hojovec V. (1999): Matematická katografie 10. Fsv ČVUT, Praha, p. 209
 • Veverka B. (1997): Topografická a matematická kartografie.- Fsv ČVUT, Praha, p. 203
 • Ročenka Geoinfo nyní vycházející jako příloha Computer and Design v nakladatelství Computer Press (dříve několik ročníků jako samostatný časopis mapující dění GIS u nás; obsahoval tematicky zajímavé a obsahově bohaté přílohy např. o GPS, kartografii apod.)

Monotematická čísla botanických časopisů věnovaná GISu

 • Aquatic Botany (58), 3-4, 1997
 • Journal of Vegetation Science 5, 1994

Nástroje

 • Program pro konverzi souřadnic z WGS84 do S-JTSK dokrovi.exe
 • Program pro výuku krigingu vytvořený na univerzitě Wageningen – E{Z}Kriging