Přemysl Bobek

E-mail: premysl.bobek(at)ibot.cas.cz
Phone: 775216630

Interests:
paleoekologie, antrakologická analýza, disturbanční režim v lesních ekosystémech

 

Education:
od 2008: Doktorské studium na Katedře botaniky PřF UK Praha, obor Botanika.
Název disertační práce: Holocenní dynamika požárů lesní vegetace v pískovcových oblastech založená na studiu uhlíků v půdních profilech

2005-2008: Magisterské studium na katedře botaniky PřF UK Praha.
Název diplomové práce: Vývoj lesní vegetace Brd v novověku na základě antrakologické analýzy uhlíků z reliktů milířů.

Employment:
2009 – Department of  GIS and Remote sensing, Botanický ústav AVČR v.v.i.

 

Awards and Grants

 Jan 2009: Forest wildfire dynamics in Czech sandstone areas and its efect on recent vegetation

Publications

  • Bobek, P. (2008): Vývoj lesní vegetace Brd v novověku – rekonstrukce na základě antrakologické analýzy uhlíků z reliktů milířů. Bioarcheologie v České Republice – Bioarchaeology in the Czech Republic (eds. J. Beneš and P. Pokorný), Praha, 2008, ISBN: 978-80-86124-72-8