Martin Adámek

E-mail: martin.adamek@ibot.cas.cz
Phone: +420 271015192

Research interests:

Fire ecology of Central European ecosystems; Restoration ecology

Education:

2007-2016: Graduate study: Charles University in Prague, Faculty of Science, Botany.

Ph.D. Thesis: Wildfire as an ecological factor in the forests of Central Europe

2001-2007: Undergraduate study: Charles University in Prague, Faculty of Science, Geobotany. Master thesis: Vegetation changes of the meadows of the Žebrákovský stream basin after 30 years.

Employment:

2009-2021: Researcher, Institute of Botany of the ASCR, Průhonice.

2008-2011: GIS technician, Institute of Botany of the ASCR, Průhonice.

 Publications:

Adámek, M., Jankovská, Z., Hadincová, V., Kula, E., Wild, J., (2018). Drivers of forest fire occurrence in the cultural landscape of Central Europe. Landscape Ecology. doi: s10980-018-0712-2

Adámek, M., Hadincová, V., Wild, J. (2016): Long-term effect of wildfires on temperate Pinus sylvestris forests: Vegetation dynamics and ecosystem resilience. Forest Ecology and Management 380, 285–295.

Prach K., Tichý L., Lencová K., Adámek M., Koutecký T., Sádlo J., Bartošová A., Novák J., Kovář P., Jírová A., Šmilauer P., Řehounková K. (2016): Does succession run towards potential natural vegetation? An analysis across seres. Journal of Vegetation Science 02/2016; 27(3).

Adámek M., Bobek P., Hadincová V., Wild J., Kopecký M. (2015): Forest fires within a temperate landscape: A decadal and millennial perspective from a sandstone region in Central Europe (2015): Forest Ecology and Management 01/2015; 336.

Adámek M., Hadincová V., Wild J., Bobek P., Kopecký M. (2013): Faktory ovlivňující výskyt lesních požárů a predikce požárového rizika na území NP České Švýcarsko / Factors influencing the occurrence of forest fires and fire risk prediction in the Bohemian Switzerland National Park, in: Seiler U., Wild J., Csaplovics E. (Eds.), Historische Waldentwicklung in Der Sachsisch-Bohmischen Schweiz/Historický Vývoj Lesa v Česko-Saském Švýcarsku. Rhombos-Verlag, Berlin, pp. 225–244.

Marková I., Adámek M., Antonín V., Benda P., Jurek V., Trochta J., Švejnohová A., Šteflová D. (2011): Havraní skála u Jetřichovic v národním parku České Švýcarsko: vývoj flóry a fauny na ploše zasažené požárem. Ochrana přírody 66(1): 18-21.

Černý T., Petřík P., Boublík K., Kolbek J., Adámek M. (2011): Vegetation with Gagea bohemica in the landscape context. Plant Biosystems 09/2011; 145(3):1-14.

 Awards and Grants

Jan 2009 – Forest wildfire dynamics in Czech sandstone areas and its efect on recent vegetation-joint resolver