Ivana Černajová

E-mail: ivana.cernajova@ibot.cas.cz

ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9526-4647
https://www.researchgate.net/profile/Ivana-Cernajova 

Research interest

Lichen symbiosis, photobiont choice, photobionts of amphibious lichens, endothallic fungi, lichen communities

Education

Since 2017 – PhD study in Botany, Faculty of Science, Charles University, Prague

2010 – 2013 – MSc. in Biology (Lichenology and Bryology), Faculty of Science, Charles University, Prague. Thesis: https://botany.natur.cuni.cz/licheno/soubory/prace/Cernajova_2013.pdf

2007 – 2010 – Bc. in Ecological and enviromental biology, Faculty of Science, Charles University, Prague. Thesis: https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/30912/130008401.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Employment

Publications

 • Černajová I., Schiefelbein U. & Škaloud P. (2022) Lichens from the littoral zone host diverse Ulvophycean photobionts. Journal of Phycology, in print. doi: 10.1111/jpy.13234
 • Škvorová Z., Černajová I., Steinová J., Peksa O., Moya P. & Škaloud P. (2022) Promiscuity in lichens follows clear rules: partner switching in Cladonia is regulated by climatic factors and soil chemistry. Frontiers in Microbiology 12: 781585. doi: 10.3389/fmicb.2021.781585
 • Kosecka M., Guzow-Krzemińska B., Černajová I., Škaloud P., Jabłońska A. & Kukwa M. (2021)
 • New lineages of photobionts in Bolivian lichens expand our knowledge on habitat preferences and distribution of Asterochloris algae. Scientific Reports 11: 8701. doi: 10.1038/s41598-021-88110-0.
 • Černajová I. & Škaloud P. (2020) Lessons from culturing lichen soredia. Symbiosis: 82: 109-122. doi: 10.1007/s13199-020-00718-4
 • Vančurová L., Kalníková V., Peksa O., Škvorová Z., Malíček J., Moya P., Chytrý K., Černajová I. & Škaloud P. (2020) Symbiosis between river and dry lands: Phycobiont dynamics on river gravel bars. Algal Research 51: 102062. doi: 10.1016/j.algal.2020.102062
 • Černajová I. & Škaloud P. (2019) The first survey of Cystobasidiomycete yeasts in the lichen genus Cladonia; with the description of Lichenozyma pisutiana gen. nov., sp. nov. Fungal Biology 123: 625-637. doi: 10.1016/j.funbio.2019.05.006
 • Hofmeister J., Hošek J., Malíček J., Palice Z., Syrovátková L., Steinová J. & Černajová I. (2016) Large beech (Fagus sylvatica) trees as ‘lifeboats’ for lichen diversity in central European forests. Biodiversity and Conservation 25: 1073-1090. doi: 10.1007/s10531-016-1106-x
 • Hofmeister J., Hošek J., Brabec M., Dvořák D., Beran M., Deckerová H., Burel J., Kříž M., Borovička J., Beťák J., Vašutová M., Malíček J., Palice Z., Syrovátková L., Steinová J., Černajová I., Holá E., Novozámská E., Čížek L., Iarema V., Baltaziuk K.  & Svoboda T. (2015) Value of old forest attributes related to cryptogam species richness in temperate forests: A quantitative assessment. Ecological Indicators 57: 497-504. doi: 10.1016/j.ecolind.2015.05.015
 • Černajová I. & Svoboda D. (2014) Lichen compounds of common epiphytic Parmeliaceae species deter gastropods both in laboratory and in Central European temperate forests. Fungal Ecology 11: 8-16. doi: 10.1016/j.funeco.2014.03.004
 • Mikoláš M., Kalafusová I., Tejkal M., Černajová I., Michalová Z., Hlásny T., Barka I., Zrníková K. & Bače R. (2013) Stav habitatu jadrovej populácie hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v Západných Karpatoch: Je ešte pre hlucháňa na Slovensku miesto? Sylvia 49: 79-98.
 • Malíček J., Černajová I. & Syrovátková L. (2011) Lišejníky v lesních porostech Svatojiřského lesa a PP Černý orel a okolí. Muzeum a současnost 26: 3-12.